Blog 11 gouden tips om je relatie te redden

11 gouden tips elatietherapie Brabant

11 Tips voor koppels in relatie crisis

Het is nooit gemakkelijk om door een relatiecrisis heen te gaan, vooral wanneer professionele relatietherapie niet binnen de mogelijkheden ligt. Als relatietherapeut begrijp ik de uitdagingen waarmee veel koppels worden geconfronteerd. Daarom deel ik graag 11 waardevolle tips die jullie kunnen helpen om met moeilijkheden om te gaan en samen te werken aan het herstel van jullie relatie.

"We schietsen vaak in de aanval of verdediging om maar niet geraakt te kunnen worden door de ander."

Relatietherapeut Sanne Sleegers relatie samen mooie momenten beleven

1. Open communicatie:

Creëer een veilige omgeving waar jullie openlijk kunnen praten over jullie gevoelens, angsten en verwachtingen. Luister naar elkaar zonder oordeel en probeer begrip te tonen.

2. Waardeer elkaars perspectieven:

Erken dat jullie beide verschillende ervaringen en perspectieven hebben. Probeer je in te leven in elkaars standpunten en wees bereid om compromissen te sluiten.

3. Tijd voor elkaar vrijmaken:

Reserveer regelmatig quality time voor elkaar. Plan activiteiten waar jullie allebei van genieten en waarbij jullie de dagelijkse stress even kunnen vergeten.

Liefde en houden van relatietherapie Sanne Sleegers

4. Emotionele steun bieden:

Wees empathisch en ondersteunend naar elkaar toe, vooral tijdens uitdagende momenten. Toon begrip voor elkaars emoties en bied een luisterend oor.
 

5. Werk aan zelfreflectie:

Neem de tijd om naar jezelf te kijken en je eigen gedrag en bijdrage aan de relatie te evalueren. Ga na welke verbeteringen je zelf kunt maken.

aanraking houdt het spannend 11 gouden tips relatieproblemen

6. Vergeef jij je partner?

Vergeving en acceptatie: Leer om elkaar te vergeven voor fouten en teleurstellingen. Accepteer dat niemand perfect is en dat groei en verandering mogelijk zijn.

7. Heb je een vangnet?

Zoek steun bij vrienden en familie: Praat met vertrouwde mensen om je heen over jullie relatiecrisis. Soms kan een extern perspectief nieuwe inzichten bieden of het gevoel van isolatie verminderen.

8. Maak je ruzie én kun je het ook weer bijleggen?

Leer conflictbeheersingstechnieken: Pas effectieve strategieën toe om conflicten op te lossen en te voorkomen dat ze escaleren. Dit is helaas niet zo eenvoudig. Wil je hier meer over weten lees dan het blog: van overleven naar in liefde samen leven. Zoek naar win-win oplossingen waarin jullie beiden tevreden zijn.

9. Wat is jullie gezamenlijke doel?

Creëer gezamenlijke doelen: Bespreek jullie individuele en gezamenlijke doelen. Het hebben van een gemeenschappelijk doel kan de relatie versterken en jullie relatiecrisis helpen overwinnen.

gezamenlijke doelen stellen

10. Kan ik mijn partners grenzen respecteren?

Werk aan gezonde grenzen: Wees eerlijk over jullie behoeften en stel gezonde grenzen die jullie beiden respecteren. Respecteer elkaars ruimte en privacy.

11. Hoe hou je vertrouwen in jullie relatie?

Blijf positief en hoopvol: Houd vertrouwen in jullie vermogen om samen uit de crisis te komen. Blijf hoopvol en focus op de mogelijkheden van herstel. Kijk hierbij naar binnen, om te ontdekken wat je zelf kunt veranderen en praat met je partner over hoe jullie de tijd samen fijner kunnen maken.

Wil je meer weten? Lees dan mijn boekentips en kom er achter welke methode jullie kan helpen en inspireren om je relatie positief te veranderen, elkaar beter te begrijpen en jullie relatie weer glans te geven.

Als jullie verschillende tools hebben ingezet en je merkt dat jullie er samen niet op vooruit gaan dan kun je alsnog overwegen om door middel van relatietherapie te zien wat in jullie specifieke situatie nodig is. Tijdens een relatietherapie sessie kijken we naar jullie persoonlijke stukken, hoe die tot uiting komen in de relatie en gaan we daarmee aan de slag.

"Een liefdesrelatie is veel waarachtiger als we leren om ons beiden kwetsbaar open te stellen."

"Door alle delen in onszelf te herkennen en te erkennen worden we heel."